Martin Šimko

som Freelancer fullstack developer


Služby

Web stránky
Funkčné web stránky od výberu názvu domény, grafického návrhu, kódovanie responzívnej šablóny až po napojenie na bezpečný CMS systém. Momentálne preferujem OctoberCMS.
Webové aplikácie
Webové aplikácie robím na mieru podľa požiadaviek klienta, zamerané na prehľadnosť a zjednodušenie procesov.
Prístupnosť
Pri štátnych inštitúciách pre verejný sektor dávam dôraz na európsku smernicu 2016/2102 o prístupnosti webových sídiel, tak aby stránka spĺňala požadované normy aj pre znevýhodnených občanov.
 • HTML
 • CSS (less)
 • JS
 • jQuery
 • OOP PHP
 • Yii 2
 • Laravel
 • Nette
 • Symfony
 • MySQL
 • PostgreSQL
 • Vue.js (Pinia)
 • OctoberCMS
 • REST API
 • GitHub | GitLab

Preferujem dlhodobejšiu spoluprácu, no neodmietnem aj menší zaujímavý projekt.

Telefón:

+421 911 540 346

Pracovná doba:

08:00 - 17:00

Hodinová sadzba:

25€ / hod.